Click here to revoke the Cookie consent

Warning: Division by zero in /var/www/clients/client23/web92/web/core/Image.php on line 55
  • 01.09.2018

Studie proveditelnosti technologií ČOV v Mikroregionu Novoměstsko

Investor: Kraj Vysočina

Objednatel: ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura

Zhotovitel dokumentace: AQUA PROCON, s.r.o. ve spolupráci s Ing. Janem Follerem - ADCHEM

Stručný obsah projektu: Změna legislativy v České republice přinesla obcím nemalé starosti. Obce, které se nacházejí v CHKO, nemohou využívat kal z komunálních čistíren k ukládání na zemědělské pozemky. Společnost ZERA z Náměště nad Oslavou ve spolupráci s Krajem Vysočina a Mikroregionem Novoměstsko v rámci odborné studie řeší možnosti využití kalů jak pro kompostování, tak i ukládání na zemědělské pozemky dle současně platné legislativy ČR. Na základě zpracované studie Alternativní řešení využití kalů z komunálních čistíren odpadních vod byl Mikroregion Novoměstsko vybrán jako pilotní projekt. Cílem projektu je posoudit stávající technologický potenciál zařízení pro zpracování odpadů – kompostáren, který umožní jednak správné využití technologie a kapacity zařízení, ale i produkovat kvalitní výstup (kompost) a vytvořit tak udržitelný systém – síť zařízení recyklace bioodpadu, která trvale zajistí naplnění Plánu odpadového hospodářství kraje včetně uplatnění kvalitního výstupu v zemědělské praxi. Finální koncovkou opatření a cesty k propojení technologií (bioplynové stanice, kompostárny, čistírny odpadních vod) mohou být právě kompostárny (především zařízení dle zákona o odpadech § 14.1), které produkují stabilní organické hnojivo – kompost, jako opatření pro udržení půdní úrodnosti.  Kompost má mimořádný efekt pro zvýšení kvality půdy – upraví její strukturu a půda pak zadrží více vody. Živiny se v půdě uvolňují dle potřeb rostlin a nedochází ke ztrátám živin do podzemních nebo povrchových vod. V budoucnu bude nutná úprava technologií čtyř největších čistíren v Mikroregionu Novoměstsko (Bobrová, Jimramov, Radešínská Svratka a Tři Studně) tak, aby tyto čistírny byly schopny zpracovat odpadní vodu z malých ČOV.

Výsledek obrázku pro kraj vysocina podporil