bohdalec Obce v mikroregionu - Mikroregion Novoměstsko Click here to revoke the Cookie consent
Logo Bohdalec

Obec Bohdalec je obec v okrese Žďár nad Sázavou, Kraj Vysočina.
Bohdalec ležící v nadmořské výšce 558 m.n.m. Uprostřed obce stojí kaplička postavená v roce 1903. Obec vznikla ve druhé polovině 13. století nebo v první polovině 14. století na území, které žďárskému klášteru věnovali dědicové Přibyslava z Křižanova. V letech 1980-1990 byla obec přičleněna k Bobrové, od roku 1990 je opět samostatná. Název obce je pravděpodobně odvozen od osobního jména Bohdal, což mohl být zakladatel obce pověřený k tomu žďárským klášterem. Kaplička je zasvěcena Panně Marii Lurdské.

Základní údaje údaje

Starosta/ka Ondřej Vencálek
Telefon +420 604 294 664
E-mail starosta@obecbohdalec.cz
Web: http://www.obecbohdalec.cz/

Statistické údaje

273

obyvatel

558

m.n.m

828

ha