Click here to revoke the Cookie consent
  • 11.09.2023

Vesnicí roku Kraje Vysočina je Nová Ves u Nového Města na Moravě, uspěly i další obce na Novoměstsku

Cílem soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova je snaha povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova, zveřejnit rozmanitost a pestrost uskutečňovaní programů obnovy vesnic a upozornit širokou veřejnost na význam venkova. Do letošního ročníku krajského kola se na Vysočině přihlásilo 15 obcí. Titul Vesnice roku Kraje Vysočina 2023 patří Nové Vsi u Nového Města na Moravě. Všem vítězům gratulujeme.

Zlatá stuha – krajský vítěz

Obec Nová Ves u Nového Města na Moravě

Bílá stuha – za činnost mládeže

Obec Dlouhé

Cena Vesnická knihovna Kraje Vysočina roku 2023

Obec: Sněžné

Zlatá cihla v Programu obnovy venkova za příkladné stavby na venkově, realizované v duchu Programu obnovy venkova

Kategorie B – obnova či rekonstrukce staveb venkovské zástavby

Obec Radňovice: Kulturní dům