Click here to revoke the Cookie consent
  • 15.10.2022

"Jsem zastupitel/ka"

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,

v přiložených dokumentech naleznete návod pro orientaci ve funkcích obce a povinostech a možnostech zastupitelstva / zastupitelů - publikace "Jsem zastupitel/ka".

Dále zde najdete způsoby odměňování současných zastupitelů, ale i  zastupitelů (starostové a místostarostové) při odcházení z funkcí.

Odměny uvolněných zastupitelů a maximální odměny neuvolněných zastupitelů stanoví nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, ve znění účinném od 1. 1. 2020. www.zakonyprolidi.cz/cs/2017-318

V souvislosti s nadcházejícími volbami do zastupitelstev obcí může uvolněným členům zastupitelstva a neuvolněným členům zastupitelstva vykonávajícím funkci starosty nebo místostarosty, kteří nebudou ve funkci pokračovat, vzniknout nárok na odchodné podle § 77 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-128/zneni-20220201#f2025172