Svazek obcí Mikroregion Novoměstsko byl založen 17 obcemi Novoměstska na ustavující schůzi dne 4. 9. 2001 v Novém Městě na Moravě, aby hájil oprávněné ekonomické, společenské a kulturní zájmy, chránil životní prostředí obyvatel Mikroregionu a řešil problémy přesahující rámec a možnosti jednotlivých obcí. Prvním předsedou byl zvolen pan Miloš Brabec a registraci svazku provedl dne 1. 10. 2001 Okresní úřad ve Žďáru nad Sázavou. 

V současně době je v Mikroregionu 30 členských obcí.