• 06.11.2017

POZVÁNKA na seminář pro žadatele k 6. výzvě MAS z Integrovaného regionálního operačního programu 6. Výzva MAS Zubří země, o.p.s. – IROP – Podpora bezpečnosti a komfortu nemotorové a hromadné dopravy – (II.)

Datum konání: 9. listopad 2017
Místo konání: Kancelář MAS Zubří země, o.p.s., Příční 405, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
Čas konání: 15:30 hod.